Najnowsza, zaktualizowana w 2017 r. dokumentacja dla firm zatrudniających w Polsce Ukraińców

Kancelaria Brighton&Wood przekazała Portalowi Ukraińcy.pl działającej przy IPP obszerną publikację zawierającą wzory umów i innych dokumentów stosowanych w praktyce zatrudniania Ukraińców w Polsce. Publikacja jest niezwykle obszerna, zawiera ponad 100 stron umów, regulaminów, oświadczeń i innych standardowych i nietypowych dokumentów wymaganych przez prawo oraz wspierających działalność związaną z zatrudnianiem Ukraińców w Polsce oraz z delegowaniem Ukraińców do Polski. Dokumentacja została przygotowana starannie i przejrzyście oraz uwzględnia stan prawny w Polsce po 1.6.2017 r. 

W sporach z administracją (ZUS, PIP, administracja podatkowa) oraz z pracownikami i zleceniobiorcami przed sądami kluczowym orężem firmy delegującej są dokumenty. „Dokumenty w praktyce eksportowej bardzo często kreują rzeczywistość” – mawiają doświadczeni prawnicy. Faktem jest, że dowód z dokumentu jest bardziej wiarygodny, niż dowody ze świadków. Dlatego też należy do sporządzania dokumentów przywiązywać należytą wagę. 

Kancelaria Brighton&Wood przygotowuje kompleksową dokumentacje kontraktową oraz pracowniczą dla firm, które zatrudniają w Polsce cudzoziemców. Dokumentacja obejmuje nie tylko umowy, ale także regulaminy, oświadczenia i inne dokumenty towarzyszące. Słynne są na rynku „cyrografy” – oświadczenia znacząco utrudniające pracownikom/zleceniobiorcom dochodzenie roszczeń. System umów rekomendowany przez Brighton&Wood pozwala znacząco optymalizować koszty zatrudnienia. Dokumentacja przygotowywana w Brighton&Wood jest wynikiem kilkunastu lat doświadczenia w obsłudze firm zajmujących się transgranicznym zatrudnieniem. Dokumentacja jest regularnie aktualizowana i dopasowywana do aktualnych trendów na rynku. 

Dokumentacja jest dostępna na specjalnych warunkach wyłącznie dla członków IPP. Przystąp do IPP i skorzystaj z obszernej dokumentacji. Formularz Członkowski (składka wynosi tylko 100 euro!!!): http://www.ipp.org.pl/standard

 

okumenty wymagane w praktyce delegowania zostaną omówione na najbliższej Konferencji Praktyków Delegowania, która odbędzie się w Krakowie już w dniu 08.06.2017 r.