Konferencja Praktyków Delegowania

Zatrudnienie cudzoziemców w Polsce, delegowanie cudzoziemców do Polski oraz dalsze delegowanie cudzoziemców do innych państw członkowskich UE

Legalne zatrudnienie i delegowanie – dopuszczalne optymalizacje kosztowe – zmiany w przepisach

Kraków, 26.01.2017

Podczas Konferencji Praktyków Delegowania doświadczeni prawnicy zajmujący się od dwudziestu lat transgranicznym zatrudnieniem, omówią z firmami najważniejsze aspekty delegowania cudzoziemców do Polski, zatrudnienia cudzoziemców w Polsce i dalszego delegowania cudzoziemców zatrudnionych w polskich firmach do innych krajów Unii Europejskiej. Konferencja Praktyków Delegowania jest dla większości firm jedyną okazją spotkania Tomasza Majora i jego zespołu. – Swój czas prawnicy Brighton&Wood poświęcają stałej i intensywnej obsłudze elitarnej grupy firm zajmujących się transgranicznym zatrudnieniem.

 1. Cudzoziemcy z UE i cudzoziemcy z poza UE
 2. Delegowanie cudzoziemców do Polski i zatrudnianie cudzoziemców w Polsce
 3. Zaawansowane tryby zatrudnienia cudzoziemców w Polsce
 4. Typy zezwoleń o pracę i wniosek o wydanie zezwolenia
 5. Zwolnienie z obowiązku uzyskania zezwolenia
 6. Minimalne wynagrodzenie dla pracowników i minimalna stawka wynagrodzeń zleceniobiorcy-cudzoziemca
 7. Podróże służbowe cudzoziemców
 8. Uproszczone formy legalizacji pracy w Polsce
 1. Nawiązywanie stosunku pracy z cudzoziemcem - stosunek pracy a umowy cywilnoprawne
 2. Umowy o dzieło i umowy zlecenia w praktyce zatrudniania cudzoziemców
 3. Optymalizacje w zakresie składek na ZUS: zbiegi tytułów do ubezpieczeń (podwójne zlecenia, zbieg umowy o pracę i umowy zlecenia): kalkulacje, ryzyka i zagrożenia
 4. Różne formuły opodatkowania cudzoziemców w Polsce
 5. Praca tymczasowa vs outsourcing
 6. Zatrudnienie tymczasowe
 7. Informowanie o warunkach zatrudnienia, zapoznanie z regulacjami wewnętrznymi oraz przepisami i zasadami BHP, prowadzenie akt osobowych i dokumentacji związanej z zatrudnieniem,
 8. Powództwo cudzoziemca o ustalenie istnienia stosunku pracy, aktywność PIP
 9. Ustawa o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług: wymogi formalne, normy imperatywne i skutki prawne
 10. Dalsze delegowanie (forward) cudzoziemców zatrudnionych w Polskich firmach

Rejestracja na seminarium