Miesięcznik Cudzoziemcy.org (Styczeń 2017)

Pierwszy numer miesięcznika „Cudzoziemcy”. Poświęciliśmy go w całości omówieniu zasad delegowania cudzoziemców do Polski przez zagranicznych przedsiębiorców na gruncie ustawy o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług.

więcej informacji http://delegowanie.pl/miesiecznik_cudzoziemcy