Obniżenie kosztów pozapłacowych związanych z delegowaniem pracowników - bezpłatna Konferencja Online 23.04.2020 r.

W najbliższy czwartek odbędzie się bezpłatna Konferencja Online dla firm. Będzie ona w całości poświęcona tematowi: „Optymalizacja kosztów związanych z delegowaniem pracowników”. 

Czwartek, 23.04.2020; 10.00-12.00. 

Program Konferencji Online: 

  • oddelegowanie – podróż służbowa – modele hybrydowe
  • należności wypłacane pracownikom i zleceniobiorcom kierowanym zwolnione z ZUS
  • należności wypłacane pracownikom i zleceniobiorcom kierowanym zwolnione z PIT
  • nowe przepisy o delegowaniu w Europie obowiązujące od lipca 2020 r. – a podwyższone koszty delegowania – jak ich uniknąć
  • jak przygotować się do kontroli prawidłowego naliczania składek i podatków?
  • Modelowa Dokumentacja Brighton&Wood dla pracowników i zleceniobiorców delegowanych za granicę
  • Modelowa Dokumentacja Płacowa ELYSIUM dla pracowników i zleceniobiorców delegowanych za granicę 

Miejsce: Konferencja online; udział z dowolnego miejsca z dostępem do internetu; możliwość zadawania pytań referentowi przed i podczas konferencji, sesja pytań i odpowiedzi; dyskusja z uczestnikami.

Aby móc skorzystać z Konferencji Online wystarczy, że masz przy sobie smartfon lub komputer z dostępem do internetu. Nie musisz tracić czasu i pieniędzy na dojazd na konferencję. – Logujesz się przy pomocy jednego kliknięcia i już uczestniczysz w wydarzeniu.

Zasady:

Członkowie IPP Pakiet Standard:           bezpłatnie jedna osoba z firmy

Członkowie IPP Pakiet Premium:            bezpłatnie trzy osoby z firmy

Pozostałe firmy:                                       zobacz cennik na www.delegowanie.pl/online 

 

Przystąp do IPP i weź udział w bezpłatnej konferencji: http://optymalnezatrudnienie.pl/standard

Dołącz do najlepiej poinformowanych I zgłoś się na Konferencję Online! Formularz zgłoszeniowy: www.delegowanie.pl/online 

Ze względu na praktyczny charakter spotkań liczba uczestników Konferencji Online została ściśle ograniczona do 50 uczestników. Miejsca gwarantowane dla członków IPP są dostępne dla firm, które zgłoszą się w ciągu 3 dni od ukazania się niniejszego zaproszenia. O uczestnictwie decyduje kolejność zgłoszeń. Z uwagi na praktyczny i techniczny charakter spotkania oraz na ograniczoną liczbę miejsc prosimy przedstawicieli instytucji państwowych, samorządowych, uczelni, organizacji pracodawców, a także kancelarii prawnych i podatkowych o niezgłaszanie się na Konferencję. Adwokatów, radców prawnych i doradców podatkowych zapraszamy na specjalistyczne szkolenia dedykowane dla wolnych zawodów. 

Formuła spotkań organizowanych przez Izbę Pracodawców Polskich i portal Delegowanie.pl nie zmieniła się od 20 lat: na spotkania nie są zapraszani ani urzędnicy szkodzący polskim firmom, ani teoretyzujący naukowcy proponujący rozwiązania nierentowne, niebiznesowe i nierealne, ani prawnicy, którzy rozpoczynają przygodę z delegowaniem i na skórze firm delegujących uczą się transgranicznego zatrudnienia. Wiedza przekazywana jest przez naszych ekspertów w formule bezpośredniego i pogłębionego spotkania z firmami. Pozwala to na swobodną wymianę doświadczeń bez obawy, że urzędnicy będą przysłuchiwali się dywagacjom przedstawicieli firm, a naukowcy na łamach prasy bulwarowej i w innych mediach komentowali niepoprawne ich zdaniem praktyki. Spotkania mają charakter praktycznych warsztatów w wąskim gronie, podczas których omawiane są konkretne rozwiązania dla firm. Doświadczeni praktycy omawiają konkretne przypadki rozstrzygane przez sądy oraz praktykę poszczególnych instytucji polskich i zagranicznych. Uczestnicy spotkań zabierają ze sobą konkretne rozwiązania dla firm i odpowiedzi na liczne pytania, które ich nurtują w codziennej pracy. 

 

Prowadzący: Tomasz Major i prawnicy Kancelarii Brighton&Wood, www.BrightonWood.com oraz ELYSIUM - www.Elysium-Europe.eu  

Bezpośredni kontakt do organizatora: administrator@delegowanie.pl

FORMULARZ  ZGŁOSZENIA: 
http://optymalnezatrudnienie.pl/rejestracja-online

 

Referenci: Tomasz Major (www.TomaszMajor.com) wraz z zespołem Kancelarii Brighton&Wood (www.BrightonWood.com

Organizator: Portal www.delegowanie.pl

Partner strategiczny: Izba Pracodawców Polskich (www.ipp.org.pl)

Partner medialny: www.RynekDelegowania.pl

Partner Merytoryczny: Brighton&Wood – European Employment Lawyers&Advisors, ELYSIUM – system płac dla firm delegujących

Kontakt:

Brighton&Wood – European Employment Lawyers&Advisors: www.BrightonWood.com

ELYSIUM – system płac dla firm delegujących: www.elysium-europe.eu

 

Tomasz Major pełni od wielu lat funkcję Prezesa Izby Pracodawców Polskich (www.IPP.org.pl) – największej organizacji zrzeszającej firmy kierujące polskich pracowników do Unii Europejskiej. Tomasz Major jest Partnerem Zarządzającym w Kancelarii Brighton&Wood (www.BrightonWood.com) – jedynej na rynku kancelarii zajmującej się wyłącznie delegowaniem pracowników, pracowników tymczasowych i zleceniobiorców oraz twórcą europejskiej sieci firm doradzającym firmom delegującym i ich kontrahentom (www.GlobalEmployment.eu).  

„Nikt nie zna się lepiej, niż Major na delegowaniu pracowników w Unii Europejskiej” – pisał w 2011 roku opiniotwórczy niemiecki tygodnik „Wirtschaftswoche”. 

Osobiście doradza kilkudziesięciu firmom delegującym pracowników. Dla wybranych przedsiębiorców stworzył najbardziej zyskowne modele transgra­nicznego zatrudnienia pracowników i zleceniobiorców. Tomasz Major jest jednym z niewielu prawników w Unii Europejskiej znającym się na delego­waniu i jedynym prawnikiem w Unii Europejskiej potrafiącym biegle w j. pol­skim, angielskim, niemieckim i francuskim wytłumaczyć zawiłości związane z transgranicznym zatrudnieniem.

Firmy polskie i zagraniczne szczególnie cenią Tomasza Majora za skutecz­ność obsługi w postępowaniach kontrolnych prowadzonych przez ZUS. Stwo­rzone i nadzorowane przez niego trzy departamenty procesowe kancelarii Brighton&Wood prowadzą skutecznie dla firm i ich właścicieli oraz zarządów procesy z ZUS, z władzami skarbowymi oraz z pracownikami i zleceniobiorca­mi delegowanymi. – W ostatnich latach prawnicy procesowi współpracujący z Brighton & Wood prowadzili kilka tysięcy takich spraw, w tym wiele spraw przed Sądem Najwyższym oraz uczestniczyli w postępowaniach przed Euro­pejskim Trybunałem Sprawiedliwości w Luksemburgu.

Tomasz Major uczestniczył w 2012 i 2013 r. na wniosek Parlamentu Eu­ropejskiego w pracach nad nową dyrektywą o delegowaniu. Za swoje zaan­gażowanie i błyskotliwą przemowę w Parlamencie Europejskim w 2012 roku broniącą firm delegujących, agencji zatrudnienia i podwykonawców z Europy Środkowo-Wschodniej został wyróżniony w prestiżowym konkursie LM 2013. 

Wiosną 2016 r. na zlecenie Komisji Europejskiej Tomasz Major przygoto­wał z ramienia Izby Pracodawców Polskich IPP oraz Europejskiej Federacji Pracodawców EEEV jedną z pięciu tzw. uzasadnionych opinii w/s rewizji dy­rektywy 96/71. Jest to jedyna opinia przygotowana przez organizację praco­dawców z Europy Środkowo-Wschodniej. 

Tomasz Major słynie z energetycznych prelekcji n/t delegowania pracow­ników za granicę. Potrafi w niezwykle dynamiczny, humorystyczny i przede wszystkim przystępny sposób wytłumaczyć najtrudniejsze zawiłości związane z praktyką rynkową. Najbliżsi klienci cenią w nim bezpieczeństwo prawne, podatkowe i ubezpieczeniowe, które zapewnia ich firmom; najbliżsi współ­pracownicy przywykli już do tyrana, w którego przemienia się w komunikacji z nimi. Ci, którym nie było jeszcze dane spotkać Tomasza Majora, pomstują zwykle na utrudniony, wręcz graniczący z cudem pierwszy kontakt, po którym żałują, że odbył się tak późno.

Dla większości firm seminaria prowadzone przez Tomasza Majora to je­dyna szansa spotkania twórcy bezpiecznych i najbardziej zyskownych modeli delegowania pracowników, pracowników tymczasowych i zleceniobiorców za granicę. Swój zawodowy czas poświęca bowiem niemalże wyłącznie dla wą­skiego grona wybranych stałych mandantów Kancelarii Brighton&Wood.

Tomasz Major jest autorem pierwszego komentarza do europejskich prze­pisów regulujących poświadczanie formularzy A1. Powszechnie używane dziś w praktyce rynkowej i sądowej pojęcia „transgraniczne zatrudnienie”, „sy­stem delegacyjny”, „transgraniczna praca tymczasowa”, „transfer pracowni­ków za granicę” są pojęciami wymyślonymi przez Tomasza Majora na długo przed przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej. Nowe pojęcia zapropono­wane niedawno przez Tomasza Majora w związku z dyrektywą wdrożeniową: „zdolność firmy do delegowania”, „zdolność pracownika do bycia delegowa­nym” już zostały przejęte na rynku i są używane powszechnie przez sądy, urzędników, przedsiębiorców i ich doradców. Tomasz Major wyznacza trendy na europejskim rynku delegowania. Jest cenionym w Indiach i Nepalu eks­pertem w zakresie europejskich regulacji dotyczących migracji zarobkowej obywateli tych krajów. Wśród polskich i europejskich prawników uchodzi za „guru delegowania w Europie”. Zapraszany jest regularnie na prestiżowe sym­pozja poświęcone delegowaniu pracowników w Europie.

Tomasz Major – globtroter, sternik morski i pilot samolotowy. W latach 2003-2011 zorganizował wyprawy eksploracyjne do ponad 60 krajów świata, w tym spektakularne samotne przemierzenie Sahary, wyprawy w serce dżun­gli na Borneo, w Papui, na Sumatrze, w Ugandzie i Rwandzie oraz w Ameryce Południowej. W latach 2017-2019 dwukrotnie dotarł żaglówką na Antarktydę (w tym raz podczas antarktycznej zimy), cztery razy pokonał Pasaż Drake’a, trzy razy opłynął Przylądek Horn oraz jako pierwszy polski żeglarz wylądował na Ziemi Rudolfa – najdalej na północ położonej wyspie kontynentu euroa­zjatyckiego i jako jeden z niewielu żeglarzy w historii żeglarstwa dopłynął na 82 stopień szerokości geograficznej północnej. 

Od 2012 roku pokazuje bliskim przyjaciołom znikający świat – dzikie zwie­rzęta zagrożone wymarciem, najważniejsze dla naszej planety ekosystemy, któ­re znikną już za kilka lat, a także najpiękniejsze i najdziksze miejsca na ziemi, które już niedługo zostaną zadeptane przez miliony ludzi oraz rozjechane przez bezwzględnie działające firmy. Tomasz Major wspiera na całym świecie pro­jekty humanitarne, pomagające młodym ludziom wychodzić z biedy poprzez zakładanie własnych firm i poprzez podejmowanie zatrudnienia w innych kra­jach. Tomasz Major jest cenionym przez młodych wynalazców aniołem bizne­su, który skutecznie pomógł młodym ludziom w ostatnich latach zrealizować kilka bardzo innowacyjnych i trudnych projektów technologicznych. 

Wraz z Tomaszem Majorem spotkanie poprowadzą współpracownicy Kancelarii Brighton&Wood (www.BrightonWood.com). 

Więcej informacji na temat referenta: www.TomaszMajor.com

 

Bezpośredni kontakt do organizatora:

Robert Grzegorzak: administrator@delegowanie.pl