Restrukturyzacja zatrudnienia z perspektywy firm delegujących pracowników za granicę - Konferencja Online w najbliższy czwartek

W najbliższy czwartek odbędzie się bezpłatna Konferencja Online dla firm. Będzie ona w całości poświęcona tematowi: „Restrukturyzacja zatrudnienia z perspektywy firm delegujących pracowników za granicę”.

Czwartek, 16.04.2020; 10.00-12.00.

Program Konferencji Online: 

 • Wypowiadanie i rozwiązywanie umów z pracownikami – czy uzasadnienie jest konieczne?. 5
 • Likwidacja stanowiska pracy jako przyczyna rozwiązania umowy o pracę. 7
 • Doręczenia wypowiedzeń w sytuacji gdy pracowników nie ma w firmie. 10
 • Doręczenie emailem wypowiedzenia/oświadczenia o rozwiązaniu umowy o pracę. 11
 • Zwolnienia z przyczyn nieleżących po stronie pracowników/pracownika. 13
 • Obligatoryjne odprawy. 15
 • Indywidualne wypowiedzenia w firmach zatrudniających co najmniej 20 pracowników.. 16
 • Skutki naruszenia przepisów o zwolnieniach grupowych i o zwolnieniach indywidualnych. 17
 • Skutki naruszenie przepisów o rozwiązywaniu umów o pracę bez wypowiedzenia (zwolnienie dyscyplinarne ze skutkiem natychmiastowym) 19
 • Wypowiadanie umów w związku z powrotami z zagranicy. 20
  • Pracownicy, którzy przyjechali do Polski na urlop i po zakończeniu urlopu przesłali zwolnienie lekarskie od dnia, w którym mieli się stawić do pracy. 20
  • Pracownik, który pojechał do Polski na urlop i przebywa na tym urlopie, natomiast zapowiedział, że po zakończeniu urlopu do pracy nie wróci 20
  • Pracownik nie usprawiedliwił braku powrotu do pracy – oświadczył, że nie stawi się w pracy z powodu pandemii 20
  • Pracownicy wrócili do Polski, chociaż nie mieli zaplanowanego urlopu, jeden z nich poinformował pracodawcę, że „jest koronawirus i dlatego jedzie do Polski” 21
  • Pracownik wyjechał do Polski i przysłał zwolnienie lekarskie. 21
 • Przestojowe - jak wypłacić niższe wynagrodzenie pracownikom.. 22
 • Wysłanie pracowników na przymusowe, zaległe urlopy. 23
 • „Prośba” pracodawcy o „wzięcie urlopu bezpłatnego” 25

Miejsce: Konferencja online; udział z dowolnego miejsca z dostępem do internetu; możliwość zadawania pytań referentowi przed i podczas konferencji, sesja pytań i odpowiedzi; dyskusja z uczestnikami.

Aby móc skorzystać z Konferencji Online wystarczy, że masz przy sobie smartfon lub komputer z dostępem do internetu. Nie musisz tracić czasu i pieniędzy na dojazd na konferencję. – Logujesz się przy pomocy jednego kliknięcia i już uczestniczysz w wydarzeniu.

Zasady:

Członkowie IPP Pakiet Standard:             bezpłatnie jedna osoba z firmy

Członkowie IPP Pakiet Premium:            bezpłatnie trzy osoby z firmy

Pozostałe firmy:                                              zobacz cennik na www.delegowanie.pl/online

 

Firmy, które zgłoszą na konferencję 5 osób otrzymają bezpłatny poradnik n/t Restrukturyzacja zatrudnienia z perspektywy firm delegujących pracowników za granicę.

Ze wstępu do publikacji:

„W dniu 1.4.2020 r. weszły w życie przepisy Ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw.

Rządzący Polską przewidzieli pakiet mający wesprzeć polskich przedsiębiorców w walce z pandemią.

Ostatnie dwa tygodnie spędziliśmy z Państwem na analizowaniu tych środków, wypełnianiu wniosków i przygotowywaniu dokumentów mających pomóc Państwu ubiegać się o wsparcie.

Okazuje się, że na tle innych krajów europejskich polska tarcza antykryzysowa jest skromna, a dla wielu firm delegujących wręcz nieprzydatna.

Dlatego też wielu przedsiębiorców zwracało się do nas w ostatnich dniach z prośbą o pilne konsultacje w zakresie restrukturyzacji zatrudnienia.

Nie jest tu ani czas ani niniejszy skrypt nie jest też właściwym miejscem oceny działań władz w kontekście pandemii.

Państwa misją jest przeprowadzić Wasze firmy przez ten niełatwy czas, a naszym zadaniem jest zapewnienie Państwu niebiurokratycznego wsparcia w najszerszym zakresie, także w zakresie restrukturyzacji zatrudnienia w Waszych firmach.

W niniejszym skrypcie – przygotowanym przez zespół Kancelarii Brighton&Wood oraz zespół ELYSIUM | Kadry i płace dla firm delegujących prezentujemy wybrane aspekty wypowiadania i rozwiązywania umów o pracę. W celu lepszej orientacji uporządkowaliśmy je w kilka bloków tematycznych. Nie jest to obszerne opracowanie, ale zwięzły (44 strony) skrypt, w którym poruszamy najważniejsze kwestie, z którymi mamy na co dzień do czynienia w praktyce obsługi firm, w praktyce kontroli PIP i w praktyce sądowej. 

Uzupełnieniem niniejszego skryptu są informacje wysyłane na bieżąco przez naszą kancelarię.

Z informacji, jakie Państwo przeczytacie w niniejszym skrypcie, wynika, że polskie prawo pracy jest – na tle prawa wielu państw europejskich - niezwykle liberalne w zakresie wypowiadania i rozwiązywania umów o pracę.

Dokonywanie restrukturyzacji zatrudnienia bywa z jednej strony koniecznym środkiem z punktu widzenia egzystencji firmy, z drugiej strony może spowodować po stronie zatrudnionego powstanie trudnej sytuacji życiowej i wręcz może zagrozić egzystencji jego i jego najbliższych. Łatwość zwalniania pracowników i skutek prawny bezprawnego zwolnienia w postaci … skuteczności zwolnienia – bezprecedensowa regulacja na tle prawodawstw wielu krajów europejskich, powodują, że po ustaniu rzeczywistych przyczyn ekonomicznych restrukturyzacji, pracodawcy łatwo będzie ponownie zatrudnić pracowników. Nie mają tego komfortu pracodawcy francuscy, belgijscy czy niderlandzcy. 

Bacznie obserwujemy dyskusje prowadzone w Polsce n/t restrukturyzacji zatrudnienia. Związki zawodowe i niektórzy prawnicy apelują w ostatnich dniach do władz o drastyczne ograniczenie możliwości zwalniania pracowników. Proponowany jest cały pakiet rozwiązań – od rozwiązań hardcore - np. wdrożenie zasady, że w okresie stanu epidemii nie wolno zwalniać pracowników z przyczyn ekonomicznych dotyczących walki z koronawirusem (na taki krok zdecydowała się Hiszpania). Rozważane jest też wprowadzenie zasady, że jeśli zwolnienie przeprowadzone w okresie stanu epidemii okaże się bezprawne, to firma ma zapłacić odszkodowanie do wysokości np. dziewięciu pensji, a nie trzech. Proponowane są też jeszcze łagodniejsze rozwiązania: ustawodawca mógłby przewidzieć, że osoba zwolniona dyscyplinarnie w okresie stanu epidemii ma prawo do zasiłku dla bezrobotnych, jeśli odwoła się od dyscyplinarki do sądu pracy. Zdaniem zarówno związkowców, jak i niektórych „ekspertów” rząd powinien w tej sprawie pilnie zainterweniować. Swoje postulaty uzasadniają tym, że jeżeli pracodawca zwolni pracowników z naruszeniem przepisów - czyli np. bez zachowania okresu wypowiedzenia i bez odprawy - to naruszy prawo, ale umowa i tak się rozwiąże w terminie przez niego wskazanym. Jeżeli wręczy „dyscyplinarkę” - choćby nie miał żadnego powodu do zwolnienia w tym trybie - to podwładny przestaje być zatrudniony od tego dnia. Pracownikowi pozostaje wówczas jedynie odwołanie do sądu pracy. Sądy obecnie działają w bardzo ograniczonym zakresie. Obowiązują bardzo krótkie terminy składania odwołania od wypowiedzenia do sądu. Po wznowieniu pracy sądy zostaną zapewne zalane pozwami zwalnianych pracowników. Do niedawna w większych miastach na wyrok sądu pracy pracownicy czekali nawet kilka lat, a po epidemii czas ten być może jeszcze się wydłuży. Na dodatek po tak długim okresie i przeobrażeniach, jakie przejdą firmy w związku z kryzysem (restrukturyzacje, zwolnienia grupowe itp.), sądy prawdopodobnie bardzo rzadko będą przywracać do pracy. Już obecnie najczęściej orzekają przywrócenie jedynie tych pracowników, którzy są szczególnie chronieni przed zwolnieniem, czyli np. kobiet w ciąży lub rodziców na urlopach macierzyńskich i rodzicielskich. Po latach procesowania się, gdy stan epidemii będzie już tylko złym wspomnieniem, były pracownik może więc uzyskać co najwyżej odszkodowanie w wysokości maksymalnie trzech pensji. Dla firmy to niewielkie ryzyko. Poza tym – słusznie zauważają związkowcy – w praktyce tylko mała część zwolnionych odwołuje się do sądu.”

 

Przystąp do IPP i weź udział w bezpłatnej konferencji: http://optymalnezatrudnienie.pl/standard

Dołącz do najlepiej poinformowanych I zgłoś się na Konferencję Online! Formularz zgłoszeniowy: www.delegowanie.pl/online

Ze względu na praktyczny charakter spotkań liczba uczestników Konferencji Online została ściśle ograniczona do 50 uczestników. Miejsca gwarantowane dla członków IPP są dostępne dla firm, które zgłoszą się w ciągu 3 dni od ukazania się niniejszego zaproszenia. O uczestnictwie decyduje kolejność zgłoszeń. Z uwagi na praktyczny i techniczny charakter spotkania oraz na ograniczoną liczbę miejsc prosimy przedstawicieli instytucji państwowych, samorządowych, uczelni, organizacji pracodawców, a także kancelarii prawnych i podatkowych o niezgłaszanie się na Konferencję. Adwokatów, radców prawnych i doradców podatkowych zapraszamy na specjalistyczne szkolenia dedykowane dla wolnych zawodów.

Formuła spotkań organizowanych przez Izbę Pracodawców Polskich i portal Delegowanie.pl nie zmieniła się od 20 lat: na spotkania nie są zapraszani ani urzędnicy szkodzący polskim firmom, ani teoretyzujący naukowcy proponujący rozwiązania nierentowne, niebiznesowe i nierealne, ani prawnicy, którzy rozpoczynają przygodę z delegowaniem i na skórze firm delegujących uczą się transgranicznego zatrudnienia. Wiedza przekazywana jest przez naszych ekspertów w formule bezpośredniego i pogłębionego spotkania z firmami. Pozwala to na swobodną wymianę doświadczeń bez obawy, że urzędnicy będą przysłuchiwali się dywagacjom przedstawicieli firm, a naukowcy na łamach prasy bulwarowej i w innych mediach komentowali niepoprawne ich zdaniem praktyki. Spotkania mają charakter praktycznych warsztatów w wąskim gronie, podczas których omawiane są konkretne rozwiązania dla firm. Doświadczeni praktycy omawiają konkretne przypadki rozstrzygane przez sądy oraz praktykę poszczególnych instytucji polskich i zagranicznych. Uczestnicy spotkań zabierają ze sobą konkretne rozwiązania dla firm i odpowiedzi na liczne pytania, które ich nurtują w codziennej pracy. 

Prowadzący: Tomasz Major i prawnicy Kancelarii Brighton&Wood, www.BrightonWood.com oraz ELYSIUM - www.Elysium-Europe.eu  

Bezpośredni kontakt do organizatora: administrator@delegowanie.pl

FORMULARZ  ZGŁOSZENIA: 

http://optymalnezatrudnienie.pl/rejestracja-online

 

Referenci: Tomasz Major (www.TomaszMajor.com) wraz z zespołem Kancelarii Brighton&Wood (www.BrightonWood.com

Organizator: Portal www.delegowanie.pl

Partner strategiczny: Izba Pracodawców Polskich (www.ipp.org.pl)

Partner medialny: www.RynekDelegowania.pl

Partner Merytoryczny: Brighton&Wood – European Employment Lawyers&Advisors, ELYSIUM – system płac dla firm delegujących

Kontakt:

Brighton&Wood – European Employment Lawyers&Advisors: www.BrightonWood.com

ELYSIUM – system płac dla firm delegujących: www.elysium-europe.eu

Tomasz Major pełni od wielu lat funkcję Prezesa Izby Pracodawców Polskich (www.IPP.org.pl) – największej organizacji zrzeszającej firmy kierujące polskich pracowników do Unii Europejskiej. Tomasz Major jest Partnerem Zarządzającym w Kancelarii Brighton&Wood (www.BrightonWood.com) – jedynej na rynku kancelarii zajmującej się wyłącznie delegowaniem pracowników, pracowników tymczasowych i zleceniobiorców oraz twórcą europejskiej sieci firm doradzającym firmom delegującym i ich kontrahentom (www.GlobalEmployment.eu). 

„Nikt nie zna się lepiej, niż Major na delegowaniu pracowników w Unii Europejskiej” – pisał w 2011 roku opiniotwórczy niemiecki tygodnik „Wirtschaftswoche”.

Wraz z Tomaszem Majorem spotkanie poprowadzą współpracownicy Kancelarii Brighton&Wood (www.BrightonWood.com). 

Więcej informacji na temat referenta: www.TomaszMajor.com

 

Bezpośredni kontakt do organizatora:

Robert Grzegorzak: administrator@delegowanie.pl